สำหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

          1. ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่
          2. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในข้อ 1 ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID:eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ ที่นี่
          3. username และ password สำหรับการใช้งาน

               สำหรับบุคลากร

                              username : RBRU-Account@rbru.ac.th เช่น xxxxxx.x@rbru.ac.th
                              password : เป็น password ตัวเดียวกันกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System)


สำหรับบุคลากรของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

          1. ตรวจสอบการเป็นสมาชิก eduroam ของสถานศึกษาของท่าน ที่นี่
          2. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID:eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ eduroam ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่นี่ และ ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ ที่นี่
          3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งานให้ใช้ username และ password ที่สถานศึกษาของท่านเป็นผู้ออกให้เช่น xxxxxx.x@xxxx.ac.th เป็นต้น